Fizikalna terapija predstavlja primenu raznih oblika fizičke energije (mehaničke,svetlosne, toplotne, električne, magnetne, …) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih (medicinska rehabilitacija). Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj.primena prirodnih faktora u svrhe lečenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili sunčevu svetlosnu energiju u svrhe lečenja.Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektroterapiji, primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe lečenja, posebno toplotu, pokret, ubod (presuru)…

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja – aparaturne fizikalne terapije ( elektro -, magneto -, foto -, sonoterapije…). kineziterapija- terapija pokretom je takođe sastavni, i verovatno najvažniji deo fizikalne terapije.

Još jedan terapijski izbor čini masaža kao oblik mehanoterapije.

NAŠI TRETMANI
KINEZITERAPIJA

Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom, odnosno određenim vežbama.

OPŠIRNIJE

ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja.

OPŠIRNIJE

MAGNETOTERAPIJA

Magnetoterapija je neinvazivna metoda lečenja, pogotovo u lečenju hroničnih oboljenja.

OPŠIRNIJE