MANUELNE OSTEO TERAPIJE
KIROPRAKTIKA

Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Kiropraktika sada spada u priznate integrativne medicinske postupke.

OPŠIRNIJE

OSTEOPATIJA

Osteopatija je opširan manualni, dijagnostički i terapeutski postupak, koji se primenjuje sa svrhom da omogući lečenje kad se oštećenja ustanove i korigiraju.

OPŠIRNIJE