O OSTEOPATIJI

Osteopatija je manualna medicinska metoda koja se zasniva na vrlo preciznim manipulativnim zahvatima sa definisanim protokolima i sekvencama.

Polazi od činjenice, i ovde je njena holistička filozofija, da je uzrok poremećaja važniji od simptoma.

Pri pregledu i tretmanu osteopat se koristi isključivo rukama, bilo u dijagnostickim testovima bilo u svrhe terapeutskog cilja; primenjuju se tehnike u zavisnosti od istorijata bolesti i kompletnu sliku anamnezije istog.

Istorijat osteopatije vezan je za američkog lekara doktora Andrew Taylor Still-a koji je postavio osnove lečenja 1874. godine, kao odgovor na zdravstvene probleme pacijenata koji nisu imali adekvatna lečenja i poboljšanja tretmanima konvencionalnom medicinom; takođe to je bila i filozofija i koncepcija fizikalne manipulativne medicine kao prvi odgovor terapeute na konkretnu fizičku bol pacijenta.

Proučavao je i razvio određene manuelne tehnike i principe u lečenju rukama i metodu nazvao osteopatijom.

Prvu školu osteopatije, Still je osnovao u maju 1892 godine, American School of Osteopathy, kako bi svoje znanje preneo na mlađe kolege.

Danas na svetu postoje na hiljade škola i ordinacije osteopatije i sigurno je jedna od najtraženijih specijalizacija fizikalne medicine a svakako među prvim medicinskim specijalizacijama uopšte.

STRUKTURALNA OSTEOPATIJA
TRETMANI KIČME

Bolovi kičme i ostale disfunkcije osteo-mišićnog sistema.

OPŠIRNIJE

TRETMANI KARLICE

Izmeštena karlica, problemi dizbalansa kompletne posture tela.

OPŠIRNIJE

TRETMANI RAMENA

Rešite se bolova u ramenima na
brz i jednostavan način.

OPŠIRNIJE

TRETMANI KOLENA I KUKA

Problemi sa kolenima i kukovima?
Više ne!

OPŠIRNIJE

VISCERALNA OSTEOPATIJA
NAMEŠTANJE BEŠIKE

Disfunkcije bešike su posledica kolapsa okolnih struktura koje je podržavaju.

OPŠIRNIJE

NAMEŠTANJE ŽELUDCA

Simptomi hijatalne hernije su
bol u gornjem delu trbuha.

OPŠIRNIJE

GASTRITIS I COLITIS

Problemi sa nervoznim crevima?
Ne više!

OPŠIRNIJE

PROBLEMI CIKLUSA

Bolni i neredovni ciklusi?
Ne više!

OPŠIRNIJE

OPŠTA OSTEOPATIJA
NAMEŠTANJE KOKCIGEALNE KOSTI

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

TRETMANI VILICE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

BALANS TRIJU DIJAFRAGMI

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

NEVRALGIJA TRIGEMINUSA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

KRANIJALNA OSTEOPATIJA
GLAVOBOLJE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

BALANS RITMA LIKVORA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

TRAUME KOD DECE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

ZUJANJE U UŠIMA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE