Dragan Andjelković D.O. doctor of osteopathy

ŠTA JE OSTEOPATIJA

Osteopatija je opširan manualni, dijagnostički i terapeutski postupak, koji se primjenjuje sa svrhom da omogući lečenje kad se oštećenja osteo-mišićnih odnosno artikularnih anatomskih sistema, dijagnoziraju a zatim i koriguju; kako osteopatija uključuje i okolne segmente somatskog porekla (ne samo zglobovi, već i unutrašnji organi), osteopat će tražiti i uzrok takvih poremećaja ali i primarnu disfunkciju koja ne mora biti tamo gde pacijent oseća bol.

Primenjujući odgovarajuću tehniku, osteopata oslobađa tenzije u tkivu čime se poboljšava cirkulacija i pokretljivost nekih disfunkcionalnih komponenti osteo-mišićnih sistema pa i ostalih bližih anatomskih komponenti i sistema.

Filozofija osteopatske medicine je tražiti uzrok neke disfunkcije i bolesti i pregledati pacijenta “od pete do glave”, vrlo često krenuti od karličnog pojasa koji je jedan od najčešćih uzroka mnogih okolnih pa i daljih disfunkcionalnih i bolnih mesta.

Kako i koliko nam u rešavanju zdravstvenih tegoba može pomoći osteopatija?

STRUKTURALNA OSTEOPATIJA
TRETMANI KIČME

Bolovi kičme i ostale disfunkcije osteo-mišićnog sistema.

OPŠIRNIJE

TRETMANI KARLICE

Izmeštena karlica, problemi dizbalansa kompletne posture tela.

OPŠIRNIJE

TRETMANI RAMENA

Rešite se bolova u ramenima na
brz i jednostavan način.

OPŠIRNIJE

TRETMANI KOLENA I KUKA

Problemi sa kolenima i kukovima?
Više ne!

OPŠIRNIJE

VISCERALNA OSTEOPATIJA
NAMEŠTANJE BEŠIKE

Disfunkcije bešike su posledica kolapsa okolnih struktura koje je podržavaju.

OPŠIRNIJE

NAMEŠTANJE ŽELUDCA

Simptomi hijatalne hernije su
bol u gornjem delu trbuha.

OPŠIRNIJE

GASTRITIS I COLITIS

Problemi sa nervoznim crevima?
Ne više!

OPŠIRNIJE

PROBLEMI CIKLUSA

Bolni i neredovni ciklusi?
Ne više!

OPŠIRNIJE

OPŠTA OSTEOPATIJA
NAMEŠTANJE KOKCIGEALNE KOSTI

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

TRETMANI VILICE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

BALANS TRIJU DIJAFRAGMI

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

NEVRALGIJA TRIGEMINUSA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

KRANIJALNA OSTEOPATIJA
GLAVOBOLJE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

BALANS RITMA LIKVORA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

TRAUME KOD DECE

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

ZUJANJE U UŠIMA

Stranica u pripremi

OPŠIRNIJE

Kako i koliko nam u rešavanju zdravstvenih tegoba može pomoći osteopatija?