šta je integrativna medicina?

Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina tela, uma i duha koja je u neprekidnoj interakciji sa prirodnom i socijalnom sredinom u kojoj zivi. Upravo takav holistički pristup definiše integrativnu medicinu, njene ciljeve i principe.

primenjena kineziologija

Kineziologija se najčešće koristi kod zdravstvenih problema kao što su stres, mišićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteškoće sa učenjem i ponašanjem. Kineziologija se fokusira na neotkrivene reakcije stresa i koristi određene tehnike ne bi li pomoglo telu da se samo oporavi.

kraniosakralna terapija

Kineziologija se najčešće koristi kod zdravstvenih problema kao što su stres, mišićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteškoće sa učenjem i ponašanjem. Kineziologija se fokusira na neotkrivene reakcije stresa i koristi određene tehnike ne bi li pomoglo telu da se samo oporavi.

refleksologija

Ciljano tretiranje osetljivih područja (zona) na stopalima i pripadajućih refleksnih tačaka u svrhu olakšavanja tegoba, naziva se refleksologija.

Osim na stopalima, refleksologijom se obrađuju i tačke na zglobovima i dlanovima, a ređe na ušima i licu.