Pozovite nas! šŸ“ž +381 65 30 00 723

Ŕta je integrativna medicina?

Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina tela, uma i duha koja je u neprekidnoj interakciji sa prirodnom i socijalnom sredinom u kojoj zivi. Upravo takav holistički pristup definiÅ”e integrativnu medicinu, njene ciljeve i principe.

primenjena kineziologija

Kineziologija se najčeŔće koristi kod zdravstvenih problema kao Å”to su stres, miÅ”ićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteÅ”koće sa učenjem i ponaÅ”anjem. Kineziologija se fokusira na neotkrivene reakcije stresa i koristi određene tehnike ne bi li pomoglo telu da se samo oporavi.

kraniosakralna terapija

Kineziologija se najčeŔće koristi kod zdravstvenih problema kao Å”to su stres, miÅ”ićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteÅ”koće sa učenjem i ponaÅ”anjem. Kineziologija se fokusira na neotkrivene reakcije stresa i koristi određene tehnike ne bi li pomoglo telu da se samo oporavi.