ŠTA JE INTEGRATIVNA MEDICINA?

Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina tela, uma i duha koja je u neprekidnoj interakciji sa prirodnom i socijalnom sredinom u kojoj zivi. Upravo takav holistički pristup definiše integrativnu medicinu, njene ciljeve i principe.

NAŠI TRETMANI
PRIMENJENA KINESIOLOGIJA

Kineziologija se najčešće koristi kod zdravstvenih problema kao što su stres, mišićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteškoće sa učenjem i ponašanjem.

OPŠIRNIJE

KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina je nova medicinska grana čije se metode zasnivaju na poznavanju elektromagnetnog polja živih organizama i njihovih sopstvenih karakterističnih frekvencija.

OPŠIRNIJE

REFLEKSOLOGIJA

Ciljano tretiranje osetljivih područja (zona) na stopalima i pripadajućih refleksnih tačaka u svrhu olakšavanja tegoba,
naziva se refleksologija.

OPŠIRNIJE

CRANIO SACRAL THERAPY

Stranica u pripremi!

OPŠIRNIJE