Pozovite nas! šŸ“ž +381 65 30 00 723

Ŕta je integrativna medicina?

Integrativna medicina spaja metode klasične i komplementarne medicine pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba domena i na taj način omogućava pacijentima sveobuhvatni pristup zdravlju, kako u očuvanju zdravlja tako i u dijagnostici i lečenju bolesti. Ona podrazumeva jedan holistički pristup čoveku u okviru koga se ljudsko biće posmatra kao neraskidiva celina tela, uma i duha koja je u neprekidnoj interakciji sa prirodnom i socijalnom sredinom u kojoj zivi. Upravo takav holistički pristup definiÅ”e integrativnu medicinu, njene ciljeve i principe.

primenjena kineziologija

Kineziologija se najčeŔće koristi kod zdravstvenih problema kao Å”to su stres, miÅ”ićni poremećaji, nervni poremećaji, nutritivni problemi, emocionalni problemi i poteÅ”koće sa učenjem i ponaÅ”anjem. Kineziologija se fokusira na neotkrivene reakcije stresa i koristi određene tehnike ne bi li pomoglo telu da se samo oporavi.

kraniosakralna terapija

To je nežna, neinvazivna i efikasna metoda manuelnog lečenja, vrlo pogodna za bebe i decu kao i za odrasle. Dobila je ime po kranio (cranium-lobanja) i sakrum (sacrum-trtičnaĀ kost), a ovom terapijom se procenjuje stanje anatomskih komponenti glave (čula), pre svega kostiju lobanje i balans tecnosti likvora; ona je preventivnog i korektivnog karaktera.