KVANTNA MEDICINA

ŠTA JE KVANTNA MEDICINA?

Kvantna medicina ili kvantno — informaciona medicina je oblast alternativne i komplementarne medicine koja svoj pristup lečenju zasniva na radikalno novom materijalnom oblikovanju živih sistema koji je zasnovan na njihovoj raznolikosti i diferencijalnoj stabilnosti u vremenu i prostoru. Kao pseudonaučna disciplina ona je mešavina ideja koje se bave kvantnom mehanikom, psihologijom, filozofijom i neurofiziologijom, zasnovanim na kvantnim fenomenima odgovornim za zdravlje i blagostanje. Postoji nekoliko različitih verzija koje se bave različitim kvantnim idejama uključujući dualnost talasnih i virtuelnih čestica, a uopšteno energijom i vibracijama.

Razvila se krajem 20 i početkom 21. veka zahvaljujući otkrićima telesnog elektromagnetizma i ubrzanom razvoju moderne, pre svega računarske tehnologije, koja postaje sve pristupačnije i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Zato se ona može smatrati simbiozom holističkog, ili celovitog pristupa lečenju u humanoj medicini, potpomognutog modernom tehnologijom.