Pozovite nas! 📞 +381 65 30 00 723

nameštanje bešike

Inkontinencija, urinarna frekvencija, osteopatski pregled i tretman

INKONTINENCIJA, URGENTNOST, URINARNA FREKVENCIJA

Zbog znatno većeg broja pacijentkinja, u odnosu na muškarce, koje se zbog problema sa bešikom obraćaju doktoru osteopatije, ovde ćemo napomenuti baš disfunkcije ženskih slučajeva gore pomenutih problema.

Bešika kod žena se u suštini razlikuje od muške u odnosu i relacijama sa okolnim polnim organima, odnosno kod žena pre svega sa matericom (kod muškaraca se radi o prostati); trećina inferiorne površine bešike je u kontaktu sa grlićem materice dok ostali deo sa vaginom.

Suštinski, disfunkcije bešike su posledica kolapsa okolnih struktura koje je podržavaju.

Kod žena, kolaps se pojavljuje često posle porodjaja (“cezareo”) ili pak uzroci mogu biti i starost, depresija i ptosis jednog organa u abdomenu koji se previše oslanja i pritiska bešsiku (na primer intestinalni ptosis, materica ante-versa, fekalije duže blokirane u kolonsigmoidu).

U suštini sva tkiva i organi koji potiskuju bešiku i dno karlice na nizže, inferiorno, mogu dovesti do colapsa, odnosno pomeranje sfinktera.

Ako proksimalna uretra izadje iz abdominalnog otvora kao posledica kolapsa perineuma, pritisak abdomena neće tada pojačati uretralni sfinkter; naprotiv, poveća će pritisak unutar bešike i prouzrokovati tako urinarnu inkontinenciju.

Da bi se tačno odredili uzroci i problemi sa bešikom, pacijentkinja treba da prenese osteopatu i neka od sledecćih zapažanja;

urinarna inkontinencija se verifikuje samo u toku napora, jačim iskašljavanjem ili pak u stresnim situacijama; posle porodjaja, hirurškog zahvata ili pad na kokcignealnu (trtilnu) kost; tokom ili posle seksualnog odnosa, javlja se potreba za urgentnim mokrenjem.

OSTEOPATSKI PREGLED I TRETMAN

Testove mobilnosti i motilnosti bešike i okolnih organa; manuelne osteopatski zahvati sa ciljem da se uspostavi fiziološka funkcija bešike i sfinktera, odnosno perineuma i okolnih struktura, direktnim, kombinovanim i tehnikama “po indukciji” (na primer uključujući i kost sakrum prilikom manipulativnih tretmana, u posebnim slučajevima kokcigealnu kost).

Kontraindikacije: gravidnost i prisustvo spirale kod pacijentkinje. (bešiku je najbolje je tretirati prvih dana post-menstrualnog ciklusa)

Efekti posle tretmana: ima više efekata ali suštinski, svako povećanje pokretljivosti bešike, doprinosi beneficijama sfinktera (koji su u ovakvim slučcajevima izmešteni), zatim bolju funkcionalnost i mobilnost prostate kod muškaraca kao i materice kod žena.

PROBLEMI LUMBALNOG TRAKTA I FIKSACIJE OKOLNIH KOŠTANIH STRUKTURA

U slučaju urinarne inkontinencije bešike, skoro uvek se susrećemo sa fiksacijom pršljenava L2-L3; sakruma, sakrum-kokcigne artikulacije i nekih od probleme sa stopalom.