bolovi u ramenu, laktu i šaci

Koji su bolovi u ramenima, laktovima i šakama i osteopatski pristup rešavanju problema

U tretmane ramena spadaju:

  • bolovi i povrede ramena ( lusacije i sublusacije)
  • povrede lakta i ruke